Burak IŞIKLI :))

burakisikli.com

Posted in Genel by Burak IŞIKLI on 5 Ocak 2017

Merhaba,
Artık yazılarımı burakisikli.com adresinde yayınlayacağım.

Reklamlar

Paralel Programlama(Hesaplama) Temelleri

Posted in Distributed Systems, Parallel Computing by Burak IŞIKLI on 18 Ocak 2010

Paralel hesaplama en basit şekliyle şöyle tarif edebiliriz. Bir problemi çözmek için kaynaklaı eşzamanlı çoklu olarak kullanmaktır. Örneğin bir integrali hesaplamak için iki bilgisayarı veya iki işlemci(çekirdeği) kullanarak yapabiliriz. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Fakat paralel programlama yaparken dikkat edeceğimiz ilk önemli konulardan biri mimarilerdir. Bu konuda şöyle bir yasa vardır:
Moore Yasası:
Intel şirketinin kurucularından Gordon Moore’un 19 Nisan 1965 yılında Electronics Magazine dergisinde yayınlanan makalesi ile teknoloji tarihine kendi adıyla geçen yasa.
Her 18 ayda bir tümleşik devre üzerine yerleştirilebilecek bileşen sayısının iki katına çıkacacağını, bunun bilgisayarların işlem kapasitelerinde büyük artışlar yaratacağını, üretim maliyetlerinin ise aynı kalacağını, hatta düşme eğilimi göstereceğini öngören deneysel (ampirik) gözlem. Bu gözlem kendini doğrulamıştır. Bu durumda bu teoriye göre tasarım karmaşıklığı, performans artışının nasıl olacağı, ölü alanlarla ne yapacağız gibi engeller önümüze çıkıyor. İşte bu noktada paralellik önümüze çıkıyor.
Paralel sistemlerin birçok kullanım alanı vardır. Hava tahmini modelleme, termonükleer proses, fizik, kimya, biyoteknoloji, matematik, veri madenciliği, web indeksleme, veritabanları gibi birçok alanda kullanılıyor.
Paralel programlama başlamadan önce bazı dar boğazları aşmamız gerekiyor:

Bu konuyu 3 farklı şekilde çözebiliriz:
* Multiple Datapath(Çoklu Veriyolu)
* Multiple Memory Units(Çoklu Hafıza Birimleri)
* Multiple Processing Units(Çoklu İşlemci Birimleri)
Bu konuda sıkça kullanılan iki mimari mevcuttur.
1-) SIMD(Single Instruction Multiple Data): Bir kontrol birimini(bir direktif) farklı veri setlerinde işlem yapılarak sonuca ulaşılıyor. Yani bir programımız olurken, programlarımız aynı veri setini kullanıyor.
2-) MIMD(Multiple Instruciton Multiple Data): Farklı direktifleri farklı veri setlerine işlem yaparak sonuca ulaşılıyor. Yani birden fazla programımız farklı veya bölünmüş veri setinde işlem yapıyor.
Bu mimarilerden istediğimiz birini kullanarak darboğazı aşabiliriz. Programlamaya başlamadan önce bize uygun paralel mimarimizi seçtikten sonra hangi paralel algoritmayı kullanacağımıza karar vermemiz gerekiyor.

Paralel Algoritmalar:
– Data Paralel
– Task-Graph
– Work Pool
– Master Slave
– Pipeline
– Hybrid
Bu algoritmaları araştırarak detaylı bulabilirsiniz. Ben zamanı geldikçe anlatacağım. Bize uyan paralel algoritmayı da seçtikten sonra programlamaya geçebiliriz. Literatürde kullanabileceğimiz iki paralel programlama modeli vardır.
* Message-Passing
* Shared Adress Space

1-) Message-Passing
* Genelde büyük çaptaki bilgisayar sistemlerinde kullanılan program türü(Örneğin Cluster sistemlerde)
* Paylaştırılmış adres alanı
* Implicit paralelleme
* Proses etkileşimi veriyi gönderip alarak sağlanıyor
* Haberleşme mesajları gönderip alarak sağlanıyor
* Primitive
+ Send
+ Recieve
+ Blocking vs non-blocking
+ Buffered vs non-buffered
* En iyi bilinen bu konuda kullanılan kütüphanesi MPI(Message-Passing Interface)

2-) Shared Address Space
* Genelde SMP makinalarda kullanılır.(Multicore chip)
* Paylaşılmış adres alanı
* Thread
* Shmget/shmat unix operasyonları
* Explicit Paralelleştirme
* Proses/Thread haberleşmesi ile iletişim sağlanır.
* Memory oku/yaz ile haberleşme gerçekleşir.(Örnek x++;)
* En iyi bilinen bu konuda kullanılan kütüphanesi POSIX Thread(PThreads) API
+ Thread oluşumu ve silinmesi
+ Thread yönetimi
+ Senkronizasyon

Paralel Programlama Görünmez Tehlikeleri(Pitfalls)
– Senkronizasyon
+ Deadlock
+ Livelock
+ Fairness
– Verimlilik
+ Paralelleştirmeyi maksimum hale getirmek
– Güvenilirlik
+ Doğruluk
+ Debugging

Google App Engine Java İpuçları

Posted in Java by Burak IŞIKLI on 14 Ağustos 2009

Google, geçtiğimiz günlerde app engine yani uygulama sunucusunu piyasaya sürdü. İlk izlenimlerimin ardından app engine ile ilgili birkaç detay vermek istedim. Yemek tarzındaki kurulumu birçok sitede kurulumun nasıl yapılacağını bulmanız mümkün. Ben de ayrıca java programcıları ve teknolojileri derneği tarafından yayınlanmış sitenin pdf dosyasını veriyorum.

Kurulumu yapıp örnek bir proje oluşturduktan sonra uygulamanın nasıl çalıştığını anlayalım. Öncelikle deploy yapmadan projeniz web’e atılmaz. Bu nedenle de yerel alanda istediğiniz kadar değişiklik yaparken asıl sayfanız(belirttiğinizad.appspot.com) herhangi bir değişiklik olmaz.

Her zaman belirttiğiniz proje isminin servlet’i oluşturuluyor. Örneğin deneme diye proje oluşturuyorsanız servlet’inizin adı otomatik olarak denemeServlet oluyor. Peki bunu nasıl değiştireceğiz? Refactor kullanmanız ismini değiştirmek için yeterli gelmiyor. Bunu deneyip deploy ederseniz karşınıza boş bir sayfa çıkacaktır. Bildiğiniz üzere bu servlet’imizin bağlı olduğu web.xml dosyası olması gerekiyor. İşte bu dosya war klasörünün altındaki web-inf klasöründedir. Aşağıdakine benzer bir dosya karşınıza gelecektir.

web.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
xmlns:web="http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" version="2.5">
 <servlet>
 <servlet-name>Deneme</servlet-name>
 <servlet-class>edu.burakkk.google.app.DenemeServlet</servlet-class>
 </servlet>
 <servlet-mapping>
 <servlet-name>Deneme</servlet-name>
 <url-pattern>/deneme</url-pattern>
 </servlet-mapping>
 <welcome-file-list>
 <welcome-file>index.html</welcome-file>
 </welcome-file-list>
</web-app>

Buradan servlet-class ismini de değiştirerek servlet isminde kolayca değişiklik yapabilirsiniz. Ayrıca url-pattern ile servletinizin çalışacağı uzantıyı da değiştirebilirsiniz. deneme yerine deneme.do yapabilirsiniz. Başlangıçta google app engine tarafından oluşturulan index.html yerine de welcome-file değiştirerek de kendi istediğiniz dosyayı hatta çalıştıracağınız servlet’i yapabilirsiniz. Bunun anlamı xxx.appspot.com sayfasını açtığınızda kendi tarafından oluşturulmuş index sayfası yerine sizin sayfanız çıkabilir.

Eğer uygulama ismini veya versiyonu değiştirmek istiyorsanız aynı dizindeki(war/web-inf) appengine-web.xml dosyasından yapacaksınız.

appengine-web.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<appengine-web-app xmlns="http://appengine.google.com/ns/1.0">
 <application>bisikli</application>
 <version>1</version>

 <!-- Configure java.util.logging -->
 <system-properties>
<property name="java.util.logging.config.file" value="WEB-INF/logging.properties"/>
 </system-properties>

</appengine-web-app>

Application kısmından uygulama ismini versiyon kısmından da versiyonunu değiştirebilirsiniz.

Bunları dikkate alarak anasayfamızda gerçek ip’nizi çıkaran bir servlet yapalım.

edu.burakkk.google.app isimli paket ipAlma isimli servlet yaratıyoruz.

ipAlma.java


package edu.burakkk.google.app;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;

import javax.servlet.http.*;

@SuppressWarnings("serial")
public class ipAlma extends HttpServlet {
 public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
 throws IOException {
 resp.setContentType("text/html");
 PrintWriter out = resp.getWriter();
 out.println("IP: " + req.getRemoteHost());
 out.flush();
 out.close();
 }
}

web.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
xmlns:web="http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" version="2.5">
 <servlet>
 <servlet-name>ipAlma</servlet-name>
 <servlet-class>edu.burakkk.google.app.ipAlma</servlet-class>
 </servlet>
 <servlet-mapping>
 <servlet-name>ipAlma</servlet-name>
 <url-pattern>/ipAlma</url-pattern>
 </servlet-mapping>
 <welcome-file-list>
 <welcome-file>ipAlma</welcome-file>
 </welcome-file-list>
</web-app>

Bu projeyi deploy ettiğinizde anasayfanızda IP: XXXXX şeklinde ip’nizi yazan bir web sayfası çıkacaktır. Örnek sayfaya http://bisikli.appspot.com/(sizinUygulamaAdınız.appspot.com) adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca aynı sayfaya servlet’mize http://bisikli.appspot.com/ipAlma bu adresle de ulaşabiliriz.