Burak IŞIKLI :))

SQL Server ile “İyiki Doğdun :)” Mesajı Göndermek

Posted in SQL Server by Burak IŞIKLI on 23 Nisan 2009

Eğer benim gibi unutkan biriyseniz, bu metodu kullanarak bundan böyle arkadaşlarınızın doğumgününü unutmayacaksınız.

İlk olarak SQL Server Agent Service’i ve Database Mail hizmetlerini kullanmayı bilmelisiniz. Bununla ilgili daha önceki yazılarımı okuyarak öğrenebilirsiniz.
SQL Server Agent Service ile ilgili yazım için link ve Database Mail ile ilgili yazım için link

SQL Server Agent Service job görev tanımlamaya dayalıdır(job schedule) Doğumgününü hatırlamak için kullanacağınız görev şu:


DECLARE @email nvarchar(50), @birthday date
DECLARE emailCursor CURSOR FOR
SELECT email, birthday FROM test;
OPEN emailCursor;
FETCH NEXT FROM emailCursor INTO @email, @birthday
WHILE (@@FETCH_STATUS = 0)
BEGIN
IF(DATEDIFF(DD, DAY(@birthday),DAY(GETDATE()))=0) AND
(DATEDIFF(DD, MONTH(@birthday),MONTH(GETDATE()))=0)
BEGIN
EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail
@profile_name='Test',
@recipients=@email,
@body='Happy birthday to you!...',
@body_format='HTML',
@subject='Happy Birthday';
END
FETCH NEXT FROM emailCursor INTO @email, @birthday
END
CLOSE emailCursor
DEALLOCATE emailCursor
GO

Elimizde bir tane tablomuz olacaktır. Bu tabloda en az 3 adet sütun(id, email, birthday-dateofbirth) olacaktır. Satır sayısı sınırsızdır. Bu tabloyu oluşturduktan sonra, oluşturduğunuz görevi(job) çalıştırmaya başlayın(execute).  O arka planda çalışırken herhangi bir kişinin yani arkadaşınızın doğumgünü geldiğinde farkına varacak ve ona belirlediğiniz doğumgünü mesajını gönderecektir. Hepsi bu 🙂

Reklamlar