Burak IŞIKLI :))

ASP ile Ajax Programlamada Div’de Karakter Sorunu

Posted in Ajax by Burak IŞIKLI on 5 Şubat 2009

Sitemle ilgili bir asp sayfasını ajax ile yapıyordum.

	function GetXmlHttpObject() {
		var xmlHttp = null;
		try {
			xmlHttp = new XMLHttpRequest();
		} catch (e) {
			try {
				xmlHttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
			} catch (e) {
				xmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
			}
		}
		return xmlHttp;
	}
	var http;
	function git(url) {
		http = GetXmlHttpObject();
		if (http == null) {
			alert("Tarayıcınızın AJAX desteği bulunmamaktadır...");
			return;
		}
		http.open("GET", url, true);
		http.onreadystatechange = updatePage;
		http.send(null);
	}
	function updatePage() {
		if (http.readyState == 4) {
			var response = http.responseText;
			document.getElementById("deneme").innerHTML = response;
		}
	}

Sayfada belirli(yukarıdaki git(‘x.asp’)şeklinde) fonksiyonla istenen sayfayı alıyor ve deneme adlı div’de gösteriliyor. Fakat türkçe karakterlerde sorun çıkıyordu. Ancak aynı sayfayı tarayıcı ile ayrı yeni bir sayfa olarak açtığımızda bu sorun meydana gelmiyordu. Sorun aldığım örneğin x.asp sayfasında meydana geliyor. div’de göstermek istediğimiz bu sayfanın kodlarken başına aşağıdaki kodu ekleyince sorun düzeldi:

Response.Charset="windows-1254" Response.ContentType = "text/html"

Uzun uğraşlarım sonucunda bu sorun da böylece çözülmüş oldu.

Reklamlar
Tagged with: , , , ,

SQL Server 2008 Hatası: “Saving changes is not permitted”

Posted in SQL Server by Burak IŞIKLI on 4 Şubat 2009

Eğer SQL Server Management Studio 2008 kullanıyorsanız, tabloları oluşturduktan sonra herhangi bir tasarım(design) değişikliği yaptığınızda şu hatayı alabilirsiniz:
Değişiklik olduğunda hata vermemesi için bir seçeneğin kaldırılması gerekmektedir.

Bunun için Management Studio’dayken Options seçeneğinden Designers seçeneğini açıyoruz.


Açılan seçeneklerde “Table and Database Designers” seçeneğini buluyoruz. Bu seçeneğe girdikten sonra “Prevent saving changes that require table re-creation” seçeneğini etkisizleştiriyoruz. Tamam basarak kapatıyoruz.
Tagged with: ,