Burak IŞIKLI :))

Faktoriyel(Factorial) Bulma

Posted in Algorithm, C/C++ by Burak IŞIKLI on 15 Haziran 2009

Rekürsif fonksiyolarda kullanılan en sık örneklerden biri de faktoriyel bulmadır. Bildiğiniz üzere faktoriyel örneğin 5 faktoriyel=5!=5*4*3*2*1 şeklinde sayıdan geriye giderek 0’a kadar çarpılır. Ancak 0! ve 1! 1’e eşittir.

// Program:  Factorial Number
// Programmer: Burak ISIKLI

#include

// Prototype Function
int fac(int num);

// Main Function
int main()
{
int number, result;
cout << "Lutfen hesaplatacaginiz sayiyi giriniz: x!= "; cin >> number;
result = fac(number);
cout << number << "! = " << result << "\n\n"; return 0; } // Recursive Function int fac(int num) { if(num == 0 || num == 1) return 1; else return num * fac(num-1); } [/sourcecode] Kullanıcıya sayıyı sorup hesaplatıp ekrana yazdıran basit bir faktoriyel bulma programıdır.

Reklamlar